Value Proposition Canvas – Co to je, k čemu a jak na něj?

Dřív než vykročíte…

Supr nápad na nový produkt nebo službu bez zákazníků, kteří by o něj stáli, je jako příběh neopětované lásky. Odcházíte sami s děravou peněženkou. Naučte se používat nástroj Value Proposition Canvas s jehož pomocí prorazíte na tom správném trhu.

I sebelepší marketingový plán nemusí dosáhnout cíle, pokud jeho základ netvoří kvalitní marketingová strategie. Na začátek je dobré znát odpověď na otázky kdo a proč. Víte, kdo jsou vaší cíloví zákazníci? Znáte důvody, proč by o váš produkt/službu měli mít zájem? Pokud si nejste jistí v kramflecích, doporučujeme vyzkoušet obrazovou metodu Value Proposition Canvas.

Value Proposition Canvas, zdroj www.b2binternational.com

Hezky česky

Value Proposition Canvas je vizuální metoda strategického plánování. Snadný diagram umožňuje hlouběji poznat potřeby a obavy jednotlivých tržních segmentů neboli skupin cílových zákazníků. Tento nástroj je součástí komplexního obchodního modelu Bussiness Model Canvas, jehož pole působnosti je mnohem širší. Soustředí se na analýzu jednotlivých produktů nebo služeb z celkového obchodního portfolia. S jeho pomocí jednoduše identifikujete opravdové cílové publikum i s jejich potřebami, očekáváními a obavami. Zároveň najdete vyhovující způsob řešení, jak jejich požadavky a potřeby uspokojit. Cílem, kterého chce tento nástroj dosáhnout je ověření, zdali nabízený produkt odpovídá poptávce. Bez bonusu ani ránu! A tím je ušetření nákladů na vývoj a produkci i výdajů na marketing.

Jak to funguje?

Existuje několik kreativních možností, jak VPC diagram vytvořit. Udělejte si čas, sežeňte si barevné nalepovací post-it papírky a přeměňte stěnu nebo tabuli v zasedačce na jedno velké plátno „canvas.“ Jestli ale čas hraje proti vám, využijte volně dostupných šablon. Pokud vám nezbude nic jiného, než vzít papír a tužku a pustit se do toho s vlastní vervou. Pojďme na to! Jak to vlastně funguje?

Pravá strana listu zobrazuje pohled zákazníků.

Levá strana se věnuje nabízenému produktu/službě. 

Než to zabalíte, seřaďte si jednotlivé nápady podle vašich obchodních priorit. Čím konkrétnější budete, tím spolehlivější bude i vaše marketingová strategie. Strategická část je za vámi, kreativní před vámi. 

Nebo se ozvěte odborníkům.

 

Též jsme
napsali:

11. 7. 2022

Value Proposition Canvas – Co to je, k čemu a jak na něj?

6. 11. 2021

Cookies v roce 2022 aneb sušenky jsou téměř sežrány.

31. 12. 2020

Jaký bude svět v roce 2051?